ALI-AUTO

 

  • В случай, че се откажете от пратка, чиято доставка е била безплатна за Вас, стойността на куриерската услуга за връщането към нас е за Ваша сметка.
  • В случай, че се откажете от пратка, чиято доставка е била за Ваша сметка, стойността на куриерската услуга за връщането към нас е за сметка на ALIAUTO
  • В случай на рекламация стойността на куриерската услуга за връщането към нас е за Ваша сметка.