Модул за централно заключване 330

Free!

Описание

Описание:

– Заключване / отключване на врати
– Едигане на електрически стъкла
– Сигнал в работен режим към мигачите
– 12V
– Динамичен код