• Изберете подходящо място за монтиране на гнездо в превозното средство.